Bornholmske Bunkere og Beskyttelsesrum

Militære Bunkere og installationer Almindingen I Almindingen ligger der en række sikrede anlæg til ammunition og anden materiel. Nogle af dem har pga af et ændret behov stået tomme og tilgroede, andre er udlejet til civile formål. Dueodde Ved Dueodde kan man finde flere tidligere militære anlæg. Den tyske værnemagt påbegyndte et stort kanonbatteri, der … Læs mere

Bornholms Hospital

Bornholms eneste tilbageværende sygehus ligger i Rønne, og drives af Region Hovedstaden, organisatorisk hører den til under Rigshospitalet i København. Hospitalet er et “Basishospital”, men afstanden til Rigshospitalet gør at man har fået lov til at beholde en Akutmodtagelse. Afdelinger Akutmodtagelse Lidt øst for hospitalets hovedindgang ligger Akutmodtagelsen.Ved siden af finder man garageanlægget for modtagelse … Læs mere

Corona – COVID-19 på Bornholm

Svaneke Chokoladeri - Under Corona krisen - 2020

Bornholm var en af de sidste områder i Danmark, der fik konstateret Covid-19 Offentlige ansatte blev så vidt muligt sendt hjem, for at fortsætte arbejdet.Ansatte i det private erhvervsliv blev opfordret til også at indrette sig med hjemarbejdspladser hvor det kunne lade sig gøre. Testcentre Region Hovedstaden Region Hovedstaden stillede en række telte op på … Læs mere

Epidemier og udbrud af sygdom på Bornholm

Svaneke Chokoladeri - Under Corona krisen - 2020

Gennem årene har Bornholm også haft sin andel sygdom og epidemier, hvilket til tider har sat sygehuse og plejepersonale under pres. Spedalskhed Bornholm havde et par sygehuse for spedalske, heriblandt Sct Jørgens hospital ved Aakirkeby. Her fandt man under en udgravning i 1960-61 ikke mindre end 116 grave. Pest Pest, eller “Den sorte død” slog … Læs mere

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 og Bornholmstrafikken

1866 bådenes Heimdal losses i Københavns Havn - Ca 1920

Rederiet startede i 1866 som A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 I 1973 overtog staten driften af ruten, under navnet “Bornholmstrafikken” I 1980’erne fik Bornholmstrafikken mulighed for at oprette en Tax-free butik ombord. I 2005 stiftedes aktieselskabet Bornholstrafikken, stadig ejet 100% af staten I 2007 blev det en del af Nordic Ferry Services, delvist ejet … Læs mere

Østre Skole

Skolen blev opført i 1902. Skolen blev nedlagt efter sommerferien 2017, men var det efterfølgende år i brug som midlertidig adresse for Søndermarksskolen, mens deres bygninger blev renoveret og udvidet. Da Søndermarksskolen flyttede tilbage til deres egne bygninger efter sommerferien 2018, blev Østre Skole og dens sportsplads sat til salg. BRK anslog at en nedrivning … Læs mere

Flystyrtet ved Poulsker – Consolidated B-24 H Liberator

Den 29. april 1944 styrtede et amerikansk bombefly ned på en mark nær Poulsker, og udbrændte. Alle ombord på nær én overlevede. Den sidste ligger den dag i dag på Poulsker kirkegård. Bombeflyet lettede fra Seething Airfield i England, for at tømme sin last over byen Berlin. Seething Airfield. Under sin mission blev flyet dog … Læs mere

Bornholms Lufthavn

I dag er Bornholms Lufthavn øens eneste.Det sidste alternativ på øen var Rø flyveplads. Lufthavnen drives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lufthavnens historie: Startede som “Den Bornholmske Flyveplads”. Første spadestik var i dette tilfælde første fældning, da området i 1937 var 80 tønder land skov. Arealet til formålet, blev købt af Rønne kommune. Blev åbnet … Læs mere