Folkemødet

En årligt tilbagevendende politiker festival der er blevet afholdt siden 2011. Formålet er at hylde og dyrke demokratiet, og mere end 100.000 politikere, journalister samt foreninger fra hele landet samles på øen for at diskutere og holde taler. Festivalen bliver af nogle kaldt for DJØFstortion. Dialogprisen Hvert år modtager en politiker “Dialogprisen”, for at forstå … Læs mere

Biokraft A/S

Biokraft var ejet af Bornholms Regionskommune, under det kommunalt ejede Østkraft. Biokraft udskiller gassen fra gylle, som efter endt afgasning sælges retur til landmændene til gødning af marker.Den afgassede gylle giver færre lugtgener end den ubehandlede gylle, når den efterfølgende spredes på markerne. Disse lugtgener har dog i perioder generet naboer til Biogas anlægget, der … Læs mere

Hospitaler og Sygehuse

Aktive hospitaler: Bornholms Sygehus Øens eneste sygehus er samtidigt et af de mindre i landet. Sygehuset er en del af Region Hovedstaden. En del patienter sendes til andre hospitaler i Region Hovedstadens regi, over via patientrejser. Johns Busser er populær da de kører fra Bornholm, med stop på Rigshospitalet, Bispebjerg mm. Lukkede hospitaler og sygehuse: … Læs mere

Allinge-Gudhjem Kommune

Historiske datoer: 1970 – Allinge-Gudhjem Kommune dannes efter kommunalreformen. 2002 – Amtet nedlægges 31. december 2002, hvor Bornholms Regionskommune overtager efter en sammenlægning af Bornholms Amt, samt de fem Bornholmske kommuner Allinge-Gudhjem Kommune, Hasle Kommune, Nexø Kommune, Rønne Kommune og Aakirkeby Kommune.

Hammershus

Hammershus er Nordereuropas største borgruin. Hammershus Slotskapel I ærkebiskop Karl Galens testamente fra år 1334 fremgår kapellet som nyopført, og viet til Sankt Margaretha.Kirken var i brug indtil svenskekrigen i 1658, hvorefter den forfaldt, lige som resten af borgen. Kalkmalerier tyder dog på at kirken stadig var i brug i den efterfølgende tid. Den udskårne … Læs mere

Bornholms Regionskommune

Oprettet 1. januar 2003 ved en sammenlægning af Bornholms Amt, samt de fem Bornholmske kommuner Allinge-Gudhjem Kommune, Hasle Kommune, Nexø Kommune, Rønne Kommune og Aakirkeby Kommune. Kommunalbestyrelsen og ledelse: Kommunalbestyrelsen 2018-2021 Borgmester Winni Grosbøll (A)Viceborgmester Anne Thomas (Å) Søren Schow (V)Morten Riis (Ø)Maria Fromseier Kjærsgaard (A)René Danielsson (O)Carsten Scheibe (V)Thomas Thors (A)Kirsten Wendell (A)Linda Kofoed … Læs mere

Stampen Vandværk

Stampen vandværk blev bygget i 1937, for at kunne følge med Rønnes stigende vandforbrug. Et behov der allerede i 1945 krævede yderlige boringer. Vandets hårdhed er ifølge Bornholms Regionskommune målt til 11,0 °dH (2019), hvilket svarer til Middelhårdt vand. De oprindelige rør var af stål. Men som tiden gik ændredes rørenes materiale til først støbejern, … Læs mere

Vandværker på Bornholm

Aktive vandværker: Balka Strand VandværkVandværket med Bornholms hårdeste vand 19 °dH  Boderne VandværkMiddelhårdt vand 11,2 °dH Brogard VandværkTemmeligt hårdt vand 16,0 °dH Gøngeherred VandværkMiddelhårdt vand 11,3 °dH Hasle VandværkTemmeligt hårdt vand 16,0 °dH Klemensker VandværkTemmeligt hårdt vand 16,0 °dH Lobbæk VandværkTemmeligt hårdt vand 13,7 °dH Nyker VandværkHårdt vand 18,0 °dH Pederker VandværkTemmeligt hårdt vand 16,4 … Læs mere

Bornholms fire herreder

Bornholm var opdelt i fire herreder. Nørre Herred, Sønder Herred, Øster Herred og Vester Herred. I 1149 afgav den danske Kong Svend Grathe de tre (Nørre, Sønder og Øster Herred) til kirken, men beholdt selv Vester Herred. Nørre Herred Herredet indeholdt følgende sogne: Allinge-Sandvig Sogn Hasle Sogn Olsker Sogn Rutsker Sogn Rø Sogn Klemensker Sogn … Læs mere