Den gule badeanstalt

Rønne Badeanstalt

Badeanstalten blev opført på stranden, syd for Rønne by, og har både heddet “Den gule badeanstalt”, Rønne Badeanstalt og “Søndre Badehus”. Efterhånden som Rønne Havn blev udbygget, kom badeanstalten til at ligge indenfor havnen, og fundamenterne kan stadig ses den dag i dag, i vandet ud for Sydhavns grillen. Badeanstalten blev nedrevet i 1981. Hvis … Læs mere

Havvindmøller ved Bornholm

Der har bølget en del debat om vindmøller på og ved Bornholm. Samtidigt med at vi gerne vil være miljøvenlige, og skifte til vedvarende energiformer, er der en del der ikke ønsker at have udsigt til en vindmølle. Havvindmøller har flere gange været oppe og vende, da man med en havvindmøllepark kan minimere udsynet til … Læs mere

Hasle Havn

Havnen i Hasle har gennemgået store ændringer i 2010’erne. Den har ændret karakter fra at være en fiskerihavn til at være et rekreativt område der tiltrækker badende, fritidssejlere og kayak roere. Virksomheder på havnearealet Hasle Havnegrill Grillen på Hasle Havn startede som en pølsevogn. I dag er den en fast del af havnemiljøet, og ligger … Læs mere

Ræve på Bornholm

Rævebestanden blev hårdt ramt af sygdom, og døde ud i 1980’erne. Siden da har der været vedholdende rygter fra folk der oplyser at de har set ræve, eller spor derfra. I 2016 søgte jægerforbundet om tilladelse til at importere nye ræve, men fik afslag fra Miljøstyrelsen. Den 3. januar 2019 blev der fundet en påkørt … Læs mere

Arnager bro

Broen mellem Arnager og dens lille havn er Nordeuropas længste træbro Da den oprindelige bådehavn i Arnager var plaget af gentagne tilsandinger valgte man at finde en anden løsning.Ingeniør Hans Zahrtmann byggede en “ø-havn” på den nuværende placering, på revet ud for byen, samt broen dertil i årene 1883-1884 Renoveret i 2019, med nyt træ … Læs mere

BOrnholm Smartgrid Secured – BOSS-Project

BOSS projektet (BOrnholm Smartgrid Secured) er et DTU projekt, der vil bygge et batteri lager på Bornholm der kan lagre 1MW. Det bliver ved udførslen det største batterilager i Danmark. Det anslås at projektet der kommer til at løbe fra marts 2019 til december 2022 vil koste 30.000.000 DKK. DTU har fået 19.000.000 støttekroner til … Læs mere

Bornholm og miljøet

Der har gennem årene været en del tiltag for at gøre Bornholm mere miljøvenlig og selvforsynende med energi. Bornholms geografiske placering gør at den er isoleret fra resten af landet, og såfremt der er problemer med søkablerne der fører strøm fra og til øen, kan øens forsyningsselskab, Bornholms Energi og Forsyning selv producere strøm til … Læs mere

Hammershus

Hammershus er Nordereuropas største borgruin. Hammershus Slotskapel I ærkebiskop Karl Galens testamente fra år 1334 fremgår kapellet som nyopført, og viet til Sankt Margaretha.Kirken var i brug indtil svenskekrigen i 1658, hvorefter den forfaldt, lige som resten af borgen. Kalkmalerier tyder dog på at kirken stadig var i brug i den efterfølgende tid. Den udskårne … Læs mere