Vestermarie

Vestermarie

Byen har 251 indbyggere (i 2019) Vestermarie er øens største sogn, som også indeholder Almindingen. Byen har to kirker.Folkekirkens Vestermarie Kirke, samt frikirken Bornholmerkirken.På kirkegården er der 6 runesten. Nord Øst for byen ligger Vestermarie plantage, med Galgebakke, røser og…

Read More