Badeanstalter på Bornholm

Søndre Bådehavns salteri og badehus

Tidligere var der en lang række badeanstalter fordelt over hele Bornholm Rønne Den Ny Kommuneskole Kommunalt ejet, og udelukkende til brug for kommuneskolens børn Pingels Allé, 3700 Rønne Nordre Badehus Ejet af Købmand C. M. Schor og Vognmand M. Jensen, og bestyret af Fru Flade. Storegade 67, 3700 Rønne Rønne kommunale elektricitetsværk og varmtvandsbadeanstalt Badeanstalten … Læs mere

Affaldshåndtering på Bornholm

BOFA - Corona - 2020

Aktive forbrændingsanlæg BOFA Rønne Lukkede forbrændingsanlæg Klemensker ForbrændingsanlægFejlerevej 2, Klemensker Poulsker ForbrændingsanlægKannikkegårdsvej 37, Nexø Aktive lossepladser BOFA Rønne Aktive Containerpladser BOFA Rønne BOFA Aakirkeby BOFA Nexø BOFA Olsker Lukkede Fyldpladser Fabriksvej FyldpladsFabriksvej 3, 3782 Klemensker HundsemyreSdr. Landevej MunkhøjSøndre Landevej/Bodernevej, 3720 Aakirkeby RønneKanondalen. RøvejRøvej 13, Olsker SnogebækSdr. Landevej, Nexø Nexø LystskovSdr. Landevej, Nexø BukkevejenBukkevejen 10, 3720 … Læs mere

BOFA – Dagrenovation på Bornholm

BOFA - Corona - 2020

Hvis du leder efter BOFA – Bornholms Fajance Fabrik, kan du finde en artikel her! BOFA står for al dagrenovation, affaldshåndtering og deponi på Bornholm. De er en del af Bornholms Regionskommune, hvor de hører til under afdelingen for Teknik og Miljø. Genbrug og klunsning De var første affaldsplads i Danmark, der tillod at man … Læs mere

Bornholmske Bunkere og Beskyttelsesrum

Militære Bunkere og installationer Almindingen I Almindingen ligger der en række sikrede anlæg til ammunition og anden materiel. Nogle af dem har pga af et ændret behov stået tomme og tilgroede, andre er udlejet til civile formål. Dueodde Ved Dueodde kan man finde flere tidligere militære anlæg. Den tyske værnemagt påbegyndte et stort kanonbatteri, der … Læs mere

Epidemier og udbrud af sygdom på Bornholm

Svaneke Chokoladeri - Under Corona krisen - 2020

Gennem årene har Bornholm også haft sin andel sygdom og epidemier, hvilket til tider har sat sygehuse og plejepersonale under pres. Spedalskhed Bornholm havde et par sygehuse for spedalske, heriblandt Sct Jørgens hospital ved Aakirkeby. Her fandt man under en udgravning i 1960-61 ikke mindre end 116 grave. Pest Pest, eller “Den sorte død” slog … Læs mere

Østre Skole

Skolen blev opført i 1902. Skolen blev nedlagt efter sommerferien 2017, men var det efterfølgende år i brug som midlertidig adresse for Søndermarksskolen, mens deres bygninger blev renoveret og udvidet. Da Søndermarksskolen flyttede tilbage til deres egne bygninger efter sommerferien 2018, blev Østre Skole og dens sportsplads sat til salg. BRK anslog at en nedrivning … Læs mere

BAT – Bornholms Amts Trafikselskab

BAT hører i dag under Bornholms Regionskommune, men som navnet antyder hørte det tidligere til Bornholms Amt. Liciterede i en årrække kørslen til andre selskaber, men efter en vognmands konkurs overtog Kommunen selv driften. De fleste ruter udgår fra den tidligere lods station på Rønne havn. BAT har ikke haft konkurrence siden 1968, da man … Læs mere

Bornholms Gymnasium

Bornholms almene gymnasium blev grundlagt i 1512, og fungerede som selvstændigt gymnasium indtil fusionen med VUC Bornholm og Bornholms Erhvervsskole i 2011. Gymnasiet var meget stolte af deres 500 år historie, hvilket også afspejlede sig i traditioner og arrangementer afholdt på skolen. Bornholms Gymnasiums historie: Rønne Latinskole I 1512 grundlages skolen som “Rønne Latinskole”. Rønne … Læs mere