Bornholmske Bunkere og Beskyttelsesrum

Militære Bunkere og installationer Almindingen I Almindingen ligger der en række sikrede anlæg til ammunition og anden materiel. Nogle af dem har pga af et ændret behov stået tomme og tilgroede, andre er udlejet til civile formål. Dueodde Ved Dueodde kan man finde flere tidligere militære anlæg. Den tyske værnemagt påbegyndte et stort kanonbatteri, der … Læs mere

Bornholmertårnet

Bornholmertårnet blev under den kolde krig opført som et top hemmelig lyttepost, af Forsvarets Efterretnings Tjeneste. Bornholmertårnet er i dag indrettet som privat udstilling, og formidlingssted. Emnet er Bornholm under den kolde krig. Tårnet ejes i dag (2020) af Michael Madsen, der også ejer Bornholmerslottet, og som forsøgte at købe Østre Skole. Bornholmertårnet har en … Læs mere

Krigsgas depotet i Vestermarie plantage

Krigsgas depotet i Vestermarie plantage - 2021

Danmark havde i 1980’erne underskrevet en konvention der forpligtigede dem til ikke at dumpe krigsgasser, hvilket betød at de granater og tønder. med sennepsgas og andre kemiske våben, der kom op med fiskernes fangster ikke måtte dumpes i havet igen. For at leve op til konventionen måtte man derfor bygge et landbaseret anlæg, der kunne … Læs mere