Almindingen

Almindingen dækker 3.800 hektar af Bornholm, hvilket gør den til Danmarks 5. største skov. Skovfogeden Hans Rømer stod for arbejdet med at beplante store arealer af den bornholmske højlyng. Almindingens seværdigheder Almindingen Station Almindingen station er i dag en privat bolig, men i begyndelsen af 1900 tallet fragtede den store folkemængder til Ekkodalen og skoven. … Læs mere

Aaby Posthus

Aaby Posthus - 2020

Midt mellem Rønne og Hasle, lå der et lille Posthus. Den lille fire fags ejendommen er opført i 1877, og er på 89 m2 I november 2018 blev den solgt for DKK 574.000,- Jeg har haft meget svært ved at finde oplysninger om denne lille forpost i det danske postvæsen. Den fremgår i kilder som … Læs mere

Allinge Lodsstation

Pilot båd - 2020

Allinges geografi betyder at det er en af de travlere lodsstationer i Danmark. En af opgaverne lodsstationen ofte har er at sejle lodser til eller fra skibe der passerer gennem dansk farvand. Lodsen stiger så af eller på i Frederikshavn afhængig om skibet skal føres i østlig eller vestlig retning. På DanPilots hjemmeside kan man … Læs mere

Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 og Bornholmstrafikken

1866 bådenes Heimdal losses i Københavns Havn - Ca 1920

Rederiet startede i 1866 som A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866 I 1973 overtog staten driften af ruten, under navnet “Bornholmstrafikken” I 1980’erne fik Bornholmstrafikken mulighed for at oprette en Tax-free butik ombord. I 2005 stiftedes aktieselskabet Bornholstrafikken, stadig ejet 100% af staten I 2007 blev det en del af Nordic Ferry Services, delvist ejet … Læs mere

Bornholms Lufthavn

I dag er Bornholms Lufthavn øens eneste.Det sidste alternativ på øen var Rø flyveplads. Lufthavnen drives af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Lufthavnens historie: Startede som “Den Bornholmske Flyveplads”. Første spadestik var i dette tilfælde første fældning, da området i 1937 var 80 tønder land skov. Arealet til formålet, blev købt af Rønne kommune. Blev åbnet … Læs mere

Bornholms Gymnasium

Bornholms almene gymnasium blev grundlagt i 1512, og fungerede som selvstændigt gymnasium indtil fusionen med VUC Bornholm og Bornholms Erhvervsskole i 2011. Gymnasiet var meget stolte af deres 500 år historie, hvilket også afspejlede sig i traditioner og arrangementer afholdt på skolen. Bornholms Gymnasiums historie: Rønne Latinskole I 1512 grundlages skolen som “Rønne Latinskole”. Rønne … Læs mere

Postvæsnet

Postvæsnet havde tidligere posthuse i alle de små bornholmske byer. De er dog blevet lukket ét for et gennem de sidste årtier. Selv hovedkontoret der lå ovenpå Rønnes posthus, midt på Lille torv, er blevet lukket, solgt fra og omdannet til et hotel. Postens aktiver Omdelingscentralen ligger i industrikvarteret i Rønnes udkant. Derudover har Postvæsnet … Læs mere

Hammershus Besøgscenter

Baseret på skitser fra den kendte arkitekt Jørn Utzon 22. marts 2018 åbnede besøgscenteret, der ligger bygget ind i bakken, med udsigt til Hammershus borgruin. Byggeriet kostede 100.000.000,- Naturstyrelsen har indgået en aftale med Hammershuslam, der gør at deres får, kvæg og geder står for græsning og naturpleje, helt op til besøgscenteret. Ud over en … Læs mere

Campus Bornholm

Institutionen Campus Bornholm blev til i juni 2010, efter en fusion mellem Bornholms Gymnasium, VUC Bornholm samt Bornholms Erhvervsskole. I denne forbindelse blev en del af den tidligere erhvervsskole revet ned, for at gøre plads til en ny bygning, designet af Cubo Arkitekter. Den ny bygning stod færdig i sommeren 2018. Campus Bornholm er det … Læs mere

Folkemødet

En årligt tilbagevendende politiker festival der er blevet afholdt siden 2011. Formålet er at hylde og dyrke demokratiet, og mere end 100.000 politikere, journalister samt foreninger fra hele landet samles på øen for at diskutere og holde taler. Festivalen bliver af nogle kaldt for DJØFstortion. Dialogprisen Hvert år modtager en politiker “Dialogprisen”, for at forstå … Læs mere