Spidlegaard og Sankt Jørgens Kapel

Kapellet ved Sankt Jørgensgården Spidlegaard

En af Bornholms mange nedlagte kirker og kapeller. Spedalskheds hospital, kapel samt kirkegård opført i år 1067. Ifølge kulturarvsstyrelsen var stedet i brug frem til år 1535. Fredet i 1919. I 1997 fandtes en mønt fra middelalderen, der blev erklæret danefæ. Mønten var præget i Lund. Lokaliteten har været udgravet i 1918 og 2002. Her … Læs mere

Lilleborg

Når man passerer gennem Almindingen passerer man den idylliske borgruin, der ligger med frit udsyn fra sin klippe 16 meter over Borgesø. Opførsel Der er ikke meget materiale om Lilleborgs historie, men man mener at kongen “Knud Valdemarsøn”, der var søn af “Valdemar Sejr”, omkring 1190 fik opført borgen som erstatning for den meget større … Læs mere

Hasle Kirke

Hasle Kirke - 2020

Hasle kirke blev bygget som kapel i 1460, og hørte under middelalderen til Biskoppen i Lund. Kirken har været igennem utallige ombygninger, og senere undersøgelser har vist at der flere steder er tegn på tidligere vinduer og åbninger der ikke længere er synlige. Bidstrup taler f.eks. i 1882 om at der var tegn på at … Læs mere

Rosenkranskapellet

Rosenkrans

Efter et år i midlertidige lejede lokaler byggede man i 1918 et kapel i egne, større lokaler i ejendommen på Jernbanegade i Aakirkeby. I 1924 blev Sankt Hyacinthus kirke bygget i Rønne, og i 1932 flyttede man fra Rosenkranskapellet til den nyopførte Rosenkranskirke, der lå lige bagved. Senere var der en børnehave, hvor katolske nonner … Læs mere

Myrendal Kloster

Rosenkrans

Katolsk kloster, og det eneste kloster i Danmark under OCSO (Order of Cistercians of the Strict Observance) ordenen. Klosteret blev stiftet af en gruppe munke den 6. august 1966. Klosterets munke driver samtidigt et Bogbinderi ved navn “Myrendal Bogbinderi”. I anledning af klosterets 50 års jubilæum i 2016, udkom der en artikel på Den katolske … Læs mere

Rosenkranskirken

Den katolske Rosenkranskirke i Aakirkeby

Bygget med støtte fra hollandske menigheder. Indviet den 25. juni 1932, hvor den afløste Rosenkranskapellet i Jernbanegade. Omkring år 1900 var der en stor katolsk menighed på Bornholm, bl.a. pga mange polske gæstearbejdere. Bornholm blev oprettet som et selvstændigt katolsk sogn den 16. oktober 1916. I 1970 blev sognet det op i to menigheder, én … Læs mere

Hellig Trefoldigheds Kapel

Kapellet blev bygget ved en Helligkilde, på kysten ved Rø, omkring år 1200, lige som man kender det ved Salomons Kapel. Kapellet var i brug indtil år 1540. I 1624 er bygningen beskrevet som en ruin, og i 1830 blot som en mindre forhøjning. I 1877 berettes det at “Helligdomsgaarden”‘s tidligere ejer pløjede de sidste … Læs mere

Runegård ødekirke

En af Bornholms mange nedlagte kirker og kapeller. Kulturarvstyrelsen har dateret ødekirken og den tilhørende kirkegård, til at være fra år 900-1100. Udgravninger har påvist at kirkegården er ophørt med at blive brugt inden år 1100. Kirkegården ligger blot 200 meter fra den støre “Nørre Grødby Kirkegård” Jeg har ikke megen information om Runegård Ødekirke. … Læs mere

Bornholmske kirker

Denne side indeholder en liste over bornholmske kirker, trossamfund og kirkegårde. Aktive kirker Folkekirken Rundkirker Nyker Nylars Olsker Østerlars Andre kirker Allinge kirke Bodils Kirke Hasle Kirke Peders Kirke Povls Kirke Sct. Nikolai Kirke, Rønne Vestermarie Kirke Aa Kirke Andre trosretninger Bornholmerkirken Buddistisk tempel Missionshuset Salem, Nyker Lukkede kirker Folkekirken Hammershus Slotskapel Hellig Trefoldigheds Kapel, … Læs mere