Bornholms Hospital

Bornholms eneste tilbageværende sygehus ligger i Rønne, og drives af Region Hovedstaden, organisatorisk hører den til under Rigshospitalet i København. Hospitalet er et “Basishospital”, men afstanden til Rigshospitalet gør at man har fået lov til at beholde en Akutmodtagelse. Afdelinger Akutmodtagelse Lidt øst for hospitalets hovedindgang ligger Akutmodtagelsen.Ved siden af finder man garageanlægget for modtagelse … Læs mere

Corona – COVID-19 på Bornholm

Svaneke Chokoladeri - Under Corona krisen - 2020

Bornholm var en af de sidste områder i Danmark, der fik konstateret Covid-19 Offentlige ansatte blev så vidt muligt sendt hjem, for at fortsætte arbejdet.Ansatte i det private erhvervsliv blev opfordret til også at indrette sig med hjemarbejdspladser hvor det kunne lade sig gøre. Testcentre Region Hovedstaden Region Hovedstaden stillede en række telte op på … Læs mere

Epidemier og udbrud af sygdom på Bornholm

Svaneke Chokoladeri - Under Corona krisen - 2020

Gennem årene har Bornholm også haft sin andel sygdom og epidemier, hvilket til tider har sat sygehuse og plejepersonale under pres. Spedalskhed Bornholm havde et par sygehuse for spedalske, heriblandt Sct Jørgens hospital ved Aakirkeby. Her fandt man under en udgravning i 1960-61 ikke mindre end 116 grave. Pest Pest, eller “Den sorte død” slog … Læs mere

Folkemødet

En årligt tilbagevendende politiker festival der er blevet afholdt siden 2011. Formålet er at hylde og dyrke demokratiet, og mere end 100.000 politikere, journalister samt foreninger fra hele landet samles på øen for at diskutere og holde taler. Festivalen bliver af nogle kaldt for DJØFstortion. Dialogprisen Hvert år modtager en politiker “Dialogprisen”, for at forstå … Læs mere

Hospitaler og Sygehuse

Aktive hospitaler: Bornholms Sygehus Øens eneste sygehus er samtidigt et af de mindre i landet. Sygehuset er en del af Region Hovedstaden. En del patienter sendes til andre hospitaler i Region Hovedstadens regi, over via patientrejser. Johns Busser er populær da de kører fra Bornholm, med stop på Rigshospitalet, Bispebjerg mm. Lukkede hospitaler og sygehuse: … Læs mere

Lufthavne, flyvepladser og helikopterlandingspladser på Bornholm

Aktive lufthavne og flyvepladser: Bornholms Lufthavn (RNN) Aktive helikopterlandingspladser: Bornholms Hospital – Permanent Helipad, til transport af tilskadekomne til Rigshospitalet. Bornholms Tekniske Samling – Anvendes af Skyfox, til rundflyvning i højsæsonen. Hasle – Anvendes af Skyfox, til rundflyvning i højsæsonen. Nexø – Anvendes af Skyfox, til rundflyvning i højsæsonen. Snogebæk – Anvendes af Skyfox, til … Læs mere