Foreningen De Bornholmske Jernbaner

Etablering af veteranjernbane Foreningen håber på at kunne genskabe en strækning af De Bornholmske Jernbaners spor, mellem Rønne og Nexø, hvorpå de kan transportere gæster med det forhenværende DBJ’s materiel. Museumsdrift Et andet af deres hovedformål er at samle og formidle historien fra tiden med tog på Bornholm. For at kunne gøre dette har de … Læs mere

Robbedale trinbræt

Robbedale trinbræt - 1968

Ved Robbedale lå der et mindre trinbræt, tegnet af arkitekten Mathias Bidstrup. Det lille trinbræt blev indviet den 13. december 1900. Stationen lå 5,6 kilometer fra Rønne H station og 400 meter fra Robbedale Sidespor, hvorfra man transporterede sand og grus fra Robbedales sand- og grusgrave. Lidt mod vest lå en lille ubemandet jernbane overskæring … Læs mere

Nylars Trinbræt

Nylars Trinbræt - 1968

Tegnet af den bornholmske arkitekt Mathias Andreas Bidstrup, og indviet den 13. december 1900. Den lille træbygning var malet bornholmsk rød med hvide vinduesrammer samt lister. Platformen ved det lille stoppested i Nylars var 36,6 meter langt, og lå 10,2 kilometer fra Rønne H Station. Hvis man skulle med toget måtte man selv give besked … Læs mere

Lobbæk Station

Lobbæk station, BP og Brugsforening - 1968

Lobbæk station var en muret bygning, tegnet af Mathias Bidstrup. Stationen blev indviet den 13. december 1900 Stationen lå 11,6 kilometer fra Rønne H Station. Lukkede den 28. september 1968 da De Bornholmske Jernbaner indstillede driften. Ifølge BBR blev den renoveret (konverteret til beboelse?) i 1973. I dag tilhører ejendommen Lobbæk Borgerforening, og den anvendes … Læs mere

Afbrænding af De Bornholmske Jernbaners vogne

De Bornholmske Jernbaner afbrænder de gamle togvogne - Maj 1969

Desværre endte man med at foretage en kontrolleret afbrænding af De Bornholmske Jernbaners vogne i maj 1969. Man kørte dem ud ved kysten nord for Rønne, satte ild til, og lod dem udbrænde. Nogle vogne, primært lukkede godsvogne overlevede, ved at blive genanvendt som skure, læskure og hønsehuse. Så sent som i midt 90’erne stod … Læs mere

Aakirkeby Station

Bygningen der er tegnet af Mathias Bidstrup blev inviet den 13. december 1900. Aakirkeby Station var knudepunkt på Rønne-Nexø banen samt Akirkeby-Almindingen, der senere blev udviddet til Gudhjem. Stationen havde 5 gennemløbende spor, og 3 perroner. Desuden var der 2 vandkraner, remise, kreaturfolde og rejsestald samt en række private pakhuse. Ikke langt fra stationen, på … Læs mere

Østermarie Station

Østermarie Station - De Bornholmske Jernbaner

Østermarie Station blev bygget i 1916, og åbnet officielt som station den 27. juni 1916. Bygningen blev tegnet af Kay Fisker og Aage Rafn. Post og busrute En af Svaneke Automobil Selskabs busruter kørte mellem Sveneke og stationen.Sideløbende med personbefordringen, stod Automobilselskabet for transporten af posten der ankom med toget til og fra Svaneke by. … Læs mere

Nexø Station

Nexø Station med havudsigt og baneterræn

Tegnet af Mathias Bidstrup, der stod bag de fleste af De Bornholmske Jernbaners bygninger. Stationen blev åbnet 13. december 1900 og nedlagt 28. september 1968. Endestatonen på Nexøbanen havde 3 spor, samlet i en drejeskive, samt et havnespor der havde forbindelse til Nexø remise samt vandkran. Læssesporet ved varehuset var udstyret med kreaturfold og siderampe. … Læs mere

Rønne østre trinbrædt

Trinbrættet blev åbnet den 13. december 1900, som en del af Jernbanen mellem Rønne og Nexø Oprindeligt blot som trinbrædt, men i 1916, da Gudhjembanen blev åbnet blev der bygget en bygning der fungerede som billetudsalgssted samt beboelse for en baneformand. Bygningen blev tegnet af arkitekten Joakim M. E. Fagerlund.I dag er den bevaret, og … Læs mere

De Bornholmske Jernbaner – DBJ

Bornholms jernbaner blev skabt af tre separate selskaber, som senere blev sammenlagt, til ét enkelt. De tre oprindelige selskaber var: Rønne-Nexø Jernbane – RNJ Rønne-Allinge Jernbane – RAJ Alminding-Gudhjem Jernbaneselskab – AGJ Senere sammenlagt under navnet De Bornholmske Jernbaner – DBJ I Jernbaneloven af 20. marts 1918, blev det vedtaget at der skulle opføres endnu … Læs mere