Kanon batteri Bornholm-Nord

For effektivt at kunne tage kontrollen over hvem der sejlede ind og ud af Østersøen, planlagde den tyske besættelsesmagt at placere to store kanonbatterier på henholdsvis Nord- og Sydbornholm. På Bornholm-Süd ved Dueodde igangsatte man hastigt byggeriet af hvad der skulle blive til en kanonstilling med 4 enorme 38cm kanoner. Det nordlige “Bornholm-Nord” nåede aldrig … Læs mere

Russiske skyttegrave på Bornholm

Da resten af Danmark blev befriet af vores vestlige allierede, blev Bornholm genbesat af Russiske styrker. I modsætning til tyskerne, er det svært at finde rester fra Sovjet styrkernes 11 måneders besættelse. På Nordbrnholm, kan man dog stadig finde resterne af en række skyttegrave de opførte, selvom de nu mere end 70 år senere mere … Læs mere

Det tyske 38 cm kanonbatteri ved Dueodde

Dette skulle være én af to svære kanon batterier på Bornholm, “Bornholm-Süd”. Det andet lidt mindre batteri ved navn “Bornholm-Nord” skulle ligge på den nordlige del af øen. Hvis disse to batterier, samt to lignende på hhv Rügen og Sydsverige havde blevet bygget, ville den tyske besættelsesmagt havde kunnet lukke af for skibstrafikken gennem Østersøen, … Læs mere

Rubinsøen

Rubinsøen er en tidligere åben kulmine, der nu er overgivet til naturen. Under Anden verdenskrig var det en udfordring at skaffe brændsel til private og til industien. Derfor foregik kuludvindingen hvor den nuværende Rubinsø ligger blot mellem 1942 og 1948.I løbet af de 6 år blev der udvundet 30.000 tons brunkul, alene i denne åbne … Læs mere