Det tyske 38 cm kanonbatteri ved Dueodde

Dette skulle være én af to svære kanon batterier på Bornholm, “Bornholm-Süd”. Det andet lidt mindre batteri ved navn “Bornholm-Nord” skulle ligge på den nordlige del af øen.

Hvis disse to batterier, samt to lignende på hhv Rügen og Sydsverige havde blevet bygget, ville den tyske besættelsesmagt havde kunnet lukke af for skibstrafikken gennem Østersøen, og dermed have afskåret Sovjetunionens flåde fra at sejle fra deres havne i Østersøen og forbi Bornholm.

I 1940 påbegyndte danske entreprenører byggeriet af et større kanonbatteri bestående af 4 kanonstillinger, med hvert sin 38cm kanon. Byggeriet er det største tyske byggeprojekt under den tyske besættelse.

Dueoddestillingen omgivet af pigtråd – 1940’erne.

Kanonerne der skulle monteres var af typen “38cm SK C/34”, og var oprindeligt designet til at sidde på den tyske flådes største skibe. Den berømte “Bismarck” havde disse kanoner monteret.

De tyske kanonstillinger ved dueodde, dækket af sløringsnet – 1940’erne.

Kanonerne var 19.63 meter lange, og vejede 111 tons.
De 800kg tunge granater kunne affyres med en hastighed på 820 m/s (2.952 km/t), og ramme mål der var 36,5 kilometer væk.
Der kunne affyres 2,5 granat i minuttet.

Det var også kanoner af denne type der skulle monteres på de store bunkere i Tirpitz ved blåvandshuk.

Bygningen af disse var mere fremskredent en på Bornholm, men selvom at de heller ikke blev færdige, nåede kanonerne at ligge opmagasineret på Esbjerg havn. En af disse kanoner lå i nogle år i Tøjhusmuseets gård, men er nu blevet flyttet til Hanstholmmuseets udstilling.


Vis større kort

5 kommentarer til “Det tyske 38 cm kanonbatteri ved Dueodde”

Skriv en kommentar