Østre Skole

Skolen blev opført i 1902. Skolen blev nedlagt efter sommerferien 2017, men var det efterfølgende år i brug som midlertidig adresse for Søndermarksskolen, mens deres bygninger blev renoveret og udvidet. Da Søndermarksskolen flyttede tilbage til deres egne bygninger efter sommerferien 2018, blev Østre Skole og dens sportsplads sat til salg. BRK anslog at en nedrivning … Læs mere

Kørelærere på Bornholm

Aktive kørelærere Bil Jesper Skriver Andersens køreskole Lastbil Campus Bornholm Gaffeltruck Campus Bornholm Ophørte kørelærere Bil Ferdinand JørgensenOpført som både bilforhandler samt kørerlærer i 1938Østergade, 3700 RønneTelefon 250 – Privat 860 KTA – Knud T. Andersens køreskole Nordbornholms KøreskoleGunnar Thorsen (1958) Bus KTA – Knud T. Andersens køreskole Lastbil KTA – Knud T. Andersens køreskole … Læs mere

Bornholms Gymnasium

Bornholms almene gymnasium blev grundlagt i 1512, og fungerede som selvstændigt gymnasium indtil fusionen med VUC Bornholm og Bornholms Erhvervsskole i 2011. Gymnasiet var meget stolte af deres 500 år historie, hvilket også afspejlede sig i traditioner og arrangementer afholdt på skolen. Bornholms Gymnasiums historie: Rønne Latinskole I 1512 grundlages skolen som “Rønne Latinskole”. Rønne … Læs mere

FGU Bornholm

FGU Bornholm startede op den 1. august 2019, efter en reform sammenlagde Produktionsskolen BornPro samt dele af VUC, der tidligere hørte under Campus Bornholm. FGU Bornholm har tre afdelinger.Hovedafdelingen er i lejede lokaler hos Campus Bornholm, der tidligere husede Produktionsskolen BornPro. Derudover er der to underafdelinger på Sandemandsvej i Rønne, og Møbelfabrikken i Nexø.

Bornholms Produktionsskole – BornPro

19. september 1983 startede man en produktionsskole op i den gamle Statsungdomsarbejdslejr i Nordre Byskov, der ligger mellem Almindingen og Aakirkeby. Efter et par år med faldende elevtal (2009: 54 elever, 2010: 51), valgte man at flytte ud af de veligeholdstunge bygninger i skoven. I august 2011 flyttede Produktionsskolen ind i lejede lokaler hos Campus … Læs mere

DTU’s atom målestation

Danmarks Teknologiske Universitets Center for Nukleare Teknologier, har tre målestationer, i Danmark. Den ene står på hos Beredskabsstyrelsen i Allinge, de andre to på henholdsvis Risø og i Haderslev. I 1974 vedtog man et internationalt forbud mod atmosfæriske atomprøvesprængninger.I 1983 blev et samarbejde ved navn “Ring of five” bestående af forskere i Danmark, Sverige, Norge, … Læs mere

BOrnholm Smartgrid Secured – BOSS-Project

BOSS projektet (BOrnholm Smartgrid Secured) er et DTU projekt, der vil bygge et batteri lager på Bornholm der kan lagre 1MW. Det bliver ved udførslen det største batterilager i Danmark. Det anslås at projektet der kommer til at løbe fra marts 2019 til december 2022 vil koste 30.000.000 DKK. DTU har fået 19.000.000 støttekroner til … Læs mere

Campus Bornholm

Institutionen Campus Bornholm blev til i juni 2010, efter en fusion mellem Bornholms Gymnasium, VUC Bornholm samt Bornholms Erhvervsskole. I denne forbindelse blev en del af den tidligere erhvervsskole revet ned, for at gøre plads til en ny bygning, designet af Cubo Arkitekter. Den ny bygning stod færdig i sommeren 2018. Campus Bornholm er det … Læs mere