Bornholmske Bunkere og Beskyttelsesrum

Militære Bunkere og installationer

Almindingen

I Almindingen ligger der en række sikrede anlæg til ammunition og anden materiel.

Nogle af dem har pga af et ændret behov stået tomme og tilgroede, andre er udlejet til civile formål.

Ammunitionsdepot i Vestermarie Plantage
Ammunitionsdepot i Vestermarie Plantage
Militært køretøjsdepot i Vestermarie Plantage - 2021
Militært køretøjsdepot i Vestermarie Plantage – 2021

Dueodde

Ved Dueodde kan man finde flere tidligere militære anlæg.

Den tyske værnemagt påbegyndte et stort kanonbatteri, der med et identisk anlæg på Rügen skulle lukke af for al uønsket skibstrafik mellem den tyske kyst og Bornholm

Desuden findes den tidligere lyttepost, hvor Danmark overvågede sovjetunionen under den kolde krig.

Funkmessstellungen BOCK

Mellem Klemensker og Olsker, kan man finde en del bygninger, og fundamenter der indgik i deres radarstation BOCK. Ud over selve radarstationen, ligger resterne fra en sjælden Jagdschloss radar, samt fundamenterne til en Wassermann radar.

Krigsgasgasdepotet

I Vestermarie plantage ligger en ombygget ammunitionsbunker, der i en årrække var indrettet som krigsgasdepot, hvor de blandt andet behandlede de sennepsgasbomber fiskerne fik i deres fangstnet.

Nordbornholm

Der ligger en række ammunitionsbunkere på Nordbornholm.

Desuden planlagde den tyske besættelsesmagt at opføre et stort kanonbatteri på Hammeren, der skulle lukke af for skibstrafikken mellem Allinge og den svenske kyst.

Beskyttelsesrum til Civile

Rundt omkring på øen er der en række mindre bunkere, der blev opført for at beskytte civilbefolkningen i tilfælde af luftangreb. Disse er koncentreret omkring de større byer.

De fleste af disse er præfabrikerede elementer, der samles som en kugle, med indgang via en trappe, og ventilation samt nødudgang i loftet.

Beskyttelsesrum fra anden verdenskrig – Rønnes sydhavn – 2019

Anlæg som disse kan findes ved, Bornholms Museum, Sydhavnen, bag hotellet Griffen samt en række private haver.

Skoler og undervisningsinstitutioner.

En del skoler blev pålagt at bygge sikringsrum i deres kældre, men de fleste af disse er forlængst nedlagt og omdannet til andre formål.

Bornholms Erhvervsskole

Sikringsrummene under Bornholms Erhvervsskole blev i mange år anvendt som depot, men størstedelen blev revet ned i forbindelse med etableringen af det nye Campus byggeri.

Bornholms Gymnasium

Bombekældrene under Bornholms Gymnasium i Søborgstræde, blev omdannet til hhv. kantine og bogdepot.

De dele der blev indraget til kantine blev modificeret med store huller i væggene, for at dagslyset efterfølgende kunne nå ind i de før så mørke rum.

Der blev også monteret nogle karakteristiske ovenlys vinduer der gav en del af kantinen navnet “Pyramiden”.

Pergolahaven på Bornholms Gymnasium

Østre Skole

En del af de tidligere sikringsrum, er i dag indrettet som værksteder og skydebane. Desuden har ungdomsskolen fået stillet lokaler til rådighed.

2 kommentarer til “Bornholmske Bunkere og Beskyttelsesrum”

Skriv en kommentar