Bornholms fire herreder

Bornholm var opdelt i fire herreder. Nørre Herred, Sønder Herred, Øster Herred og Vester Herred.

I 1149 afgav den danske Kong Svend Grathe de tre (Nørre, Sønder og Øster Herred) til kirken, men beholdt selv Vester Herred.

Nørre Herred

Herredet indeholdt følgende sogne:

 • Allinge-Sandvig Sogn
 • Hasle Sogn
 • Olsker Sogn
 • Rutsker Sogn
 • Rø Sogn
 • Klemensker Sogn

Afgivet til kirken, af den danske konge Svend Grathe, i 1149.

Sønder Herred

Herredet indeholdt følgende sogne:

 • Bodilsker Sogn
 • Nexø Sogn
 • Pedersker Sogn
 • Poulsker Sogn
 • Aaker Sogn

Derudover hører Christiansø samt de andre øer i Ertholmene også til dette Herred, til trods for at andre ligger tættere på.

Afgivet til kirken, af den danske konge Svend Grathe, i 1149.

Øster Herred

Herredet indeholdt følgende sogne:

 • Gudhjem Sogn
 • Ibsker Sogn
 • Svaneke Sogn
 • Østerlarsker Sogn
 • Østermarie Sogn

Afgivet til kirken, af den danske konge Svend Grathe, i 1149.

Vester Herred

Herredet indeholdt følgende sogne:

 • Knudsker Sogn
 • Nyker Sogn
 • Nylarsker Sogn
 • Rønne Sogn
 • Vestermarie Sogn

Da den danske konge Svend Grathe i 1149 afgav de andre 3 Herreder på Bornholm til kirken, beholdte han Vester Herred.
Her lå Rønne, Rytterknægten samt Gamleborg i Almindingen.
Senere opførtes Lilleborg, der afløste den utidsvarende Gamleborg.

Skriv en kommentar