Bornholms Produktionsskole – BornPro

19. september 1983 startede man en produktionsskole op i den gamle Statsungdomsarbejdslejr i Nordre Byskov, der ligger mellem Almindingen og Aakirkeby.

BornPro’s hovedindgang

Efter et par år med faldende elevtal (2009: 54 elever, 2010: 51), valgte man at flytte ud af de veligeholdstunge bygninger i skoven.

I august 2011 flyttede Produktionsskolen ind i lejede lokaler hos Campus Bornholms bygninger på Minervavej 2. Samtidigt valgte man at ændre skolens profil, og som en del af dette skiftede man også navn til BornPro.

Efter flytningen faldt elevtallet yderligere, med 30 elever i 2011 og 25 elever i 2012.
De faldende elevtal blev vendt efter oprettelsen af nye fag. Skolen startede bl.a. et samarbejde med Bornholms Middelaldercenter.
I 2014 var elevtallet kommet op på 40 elever.

Den 31 juli 2019 lukkede BornPro, da de en reform resulterede i at de danske produktionsskoler blev erstattet af den nye “Forberedende Grund Uddannelse” (FGU). De ansatte blev virksomhedsoverdraget, og fortsatte efterfølgende i de samme lokaler under navnet FGU Bornholm, der overtog opgaven fra den 1. august 2019.

BornPro’s hjemmeside 1/8-2019

Skriv en kommentar