Bornholm og miljøet

Der har gennem årene været en del tiltag for at gøre Bornholm mere miljøvenlig og selvforsynende med energi. Bornholms geografiske placering gør at den er isoleret fra resten af landet, og såfremt der er problemer med søkablerne der fører strøm fra og til øen, kan øens forsyningsselskab, Bornholms Energi og Forsyning selv producere strøm til … Læs mere

Snorrebakken (Kommunekontor)

I 2018 meldte Bornholms Regionskommune at samle Borgmester, direktion, Center for Sundhed, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat til bygningerne der tidligere husede Uddannelsescentret på Snorrebakken. Forsinket indflytning. 2 februar 2019 var der planer om at borgmester Winni Grosbøll sammen med 170 af sine ansatte, skulle flytte ind i lokalerne i løbet af marts og … Læs mere

Plejehjem

Alle plejehjem på Bornholm, drives af Bornholms Regionskommune. Aktive plejehjem og plejecentre: Gudhjem: Plejecenter Klippebo. Hasle: Plejehjem Toftegården. Nexø: Plejecenter Nørremøllecenteret. Nylars: Plejecenter Nylars. Rønne: Plejecenter Lunden. Plejecenter Snorrebakken. Aakirkeby: Plejecenter Aabo. Lukkede plejehjem: Allinge-Sandvig: Sandvig plejehjem.Opkøbt af PLE Ejendomme ApS i marts 2014.I april-juni 2015 blev de omdannet til lejligheder, under navnet Sandvig Søpark. … Læs mere

Folkemødet

En årligt tilbagevendende politiker festival der er blevet afholdt siden 2011. Formålet er at hylde og dyrke demokratiet, og mere end 100.000 politikere, journalister samt foreninger fra hele landet samles på øen for at diskutere og holde taler. Festivalen bliver af nogle kaldt for DJØFstortion. Dialogprisen Hvert år modtager en politiker “Dialogprisen”, for at forstå … Læs mere

Biokraft A/S

Biokraft var ejet af Bornholms Regionskommune, under det kommunalt ejede Østkraft. Biokraft udskiller gassen fra gylle, som efter endt afgasning sælges retur til landmændene til gødning af marker.Den afgassede gylle giver færre lugtgener end den ubehandlede gylle, når den efterfølgende spredes på markerne. Disse lugtgener har dog i perioder generet naboer til Biogas anlægget, der … Læs mere

Allinge-Gudhjem Kommune

Historiske datoer: 1970 – Allinge-Gudhjem Kommune dannes efter kommunalreformen. 2002 – Amtet nedlægges 31. december 2002, hvor Bornholms Regionskommune overtager efter en sammenlægning af Bornholms Amt, samt de fem Bornholmske kommuner Allinge-Gudhjem Kommune, Hasle Kommune, Nexø Kommune, Rønne Kommune og Aakirkeby Kommune.

Bornholms Regionskommune

Oprettet 1. januar 2003 ved en sammenlægning af Bornholms Amt, samt de fem Bornholmske kommuner Allinge-Gudhjem Kommune, Hasle Kommune, Nexø Kommune, Rønne Kommune og Aakirkeby Kommune. Kommunalbestyrelsen og ledelse: Kommunalbestyrelsen 2018-2021 Borgmester Winni Grosbøll (A)Viceborgmester Anne Thomas (Å) Søren Schow (V)Morten Riis (Ø)Maria Fromseier Kjærsgaard (A)René Danielsson (O)Carsten Scheibe (V)Thomas Thors (A)Kirsten Wendell (A)Linda Kofoed … Læs mere

Stampen Vandværk

Stampen vandværk blev bygget i 1937, for at kunne følge med Rønnes stigende vandforbrug. Et behov der allerede i 1945 krævede yderlige boringer. Vandets hårdhed er ifølge Bornholms Regionskommune målt til 11,0 °dH (2019), hvilket svarer til Middelhårdt vand. De oprindelige rør var af stål. Men som tiden gik ændredes rørenes materiale til først støbejern, … Læs mere