Biokraft A/S

Biokraft var ejet af Bornholms Regionskommune, under det kommunalt ejede Østkraft.

Biokraft udskiller gassen fra gylle, som efter endt afgasning sælges retur til landmændene til gødning af marker.
Den afgassede gylle giver færre lugtgener end den ubehandlede gylle, når den efterfølgende spredes på markerne.

Disse lugtgener har dog i perioder generet naboer til Biogas anlægget, der fra tid til anden har klaget. I 2008 og 2009 var der en del skriverier i medierne, fra naboer der oplevede dage med lugt af gas og råd fra anlægget.

Biokraft A/S skiftede navn til Bornholms Bioenergi A/S da det blev solgt til Bigadan A/S. Til trods for det lokalt lydende navn, er Bornholms Bioenergi A/S hjemmehørende i Skanderborg.

Nogle gange brændes gassen af i en fakkel, bl.a. mens der foretages reperationer på anlægget.

  • 2008 – Naboerne klager over lugt gener
  • 2009 – For første gang har Biokraft et kvartal med stabil produktion på over 1.000 MHh hver måned.
  • 2010 – I august 2010 ingår Biokraft og Bornholms Landbrug en aftale om at landmænd kan aftage den afgassede gylle til en pris begge parter kan leve med.

Skriv en kommentar