Krigsgas depotet i Vestermarie plantage

Danmark havde i 1980’erne underskrevet en konvention der forpligtigede dem til ikke at dumpe krigsgasser, hvilket betød at de granater og tønder. med sennepsgas og andre kemiske våben, der kom op med fiskernes fangster ikke måtte dumpes i havet igen.

For at leve op til konventionen måtte man derfor bygge et landbaseret anlæg, der kunne tage sig af de opfiskede kemiske våben.
Derfor ombyggedes et militært ammunitions depot i Vestermarie plantage, der i første omgang skulle bruges til opmagasinering og behandling af de dumpede krigsgasser, der var blevet opfisket af fiskekuttere i Østersøen.

Vestermarie depotet havde en høj mast med en sirene, der kunne advare folk i området ved eventuelle uheld, eller udslip.
Folk i området var naturligvis utrygge ved at have et anlæg liggende et par hundrede meter fra beboelser, og mindre end 2 km fra Vestermarie by.

Fundamentet til varslings masten kan stadig findes ved krigsgal depotet

Blandt andet herfor påbegyndte man byggeriet af “Christians Minde”, der skulle være et større anlæg, der i stedet for at være en ombygget bunker, skulle være et adskillelses anlæg, designet til formålet.

“Christians Minde” blev dog aldrig taget i brug.

Jeg er lidt i tvivl om hvornår anlægget blev ibrugtaget, og hvornår det blev lukket. Jeg kan dog læse at det var i brug i 2007.

Krigsgas depotet i Vestermarie plantage - 2021
Krigsgas depotet i Vestermarie plantage – 2021
Krigsgas depotet i Vestermarie plantage - 2021
Krigsgas depotet i Vestermarie plantage – 2021

Skriv en kommentar