Hammershus

Hammershus er Nordereuropas største borgruin.

Hammershus Slotskapel

I ærkebiskop Karl Galens testamente fra år 1334 fremgår kapellet som nyopført, og viet til Sankt Margaretha.
Kirken var i brug indtil svenskekrigen i 1658, hvorefter den forfaldt, lige som resten af borgen. Kalkmalerier tyder dog på at kirken stadig var i brug i den efterfølgende tid.

Den udskårne altertavle, stod da kirken var aktiv på et muret alterbord i Kirkens østlige ende. I dag er altertavlen flyttet til Allinge kirke.

Historiske datoer:

 • 12XX – Borgen grundlægges i begyndelsen af 1200-tallet.
 • 1265 – Erobret af Erik Klipping.
 • 1272 – Overdraget til ærkebiskoppen.
 • 1319 – Borgen indtages af Ludvig Albertsen Eberstein.
 • 1321 – Overdrages til ærkebiskoppen.
 • 1324-1325 – Borgen angribes og belejres borgen af rigsmarsk Peder Vendelbo i 16 måneder. Kong Valdemar Atterdag overtager ejerskabet over Hammershus, men overdrog den efter kort tid igen til ærkebiskoppen.
 • 1522 – Christian II gør krav på borgen.
 • 1522 – Lübeckerne erobrer borgen.
 • 1576 – Den danske krone overtager atter Hammershus.
 • 1658 – Svenskerne overtager borgen efter Roskildefreden.
 • 1658 – Villum Clausen myrder den svenske guvernør, og Bornholmerne tilbyder øen til den danske konge.
 • 1743 – Borgen rømmes, og anvendes som stenbrud.
 • 1822 – Hammershus fredes.

8 kommentarer til “Hammershus”

Skriv en kommentar