Humledal

Humledal er en lille samling huse mellem Olsker og Rø, der tidligere havde en hel række lokale erhvervsdrivende.

Desværre er de alle lukket efter jernbanen blev nedlagt.

Lukkede virksomheder:

Humledal Købmandsforretning

Humledal Skæreri
Brændte delvist ned den 16. april 2013
Røvej 21

Humledal Station

Karetmager

Mejeri

Risemølle
Opført i 1847, Brændt i 1852, genopført i 1853, nedrevet i 1948

Smed

Snedker

Stubmølle
Der fortælles at der fra 1600-tallet lå en stubmølle i Humledal, hvor Risemølle opførtes i 1850.

Skriv en kommentar