Klemens Kro

En af Bornholms mange tidligere landevejs kroer.

I mange år blev ejendommen drevet som Kro, og Hotel.

Senest i 1990’erne, hvor der blev holdt populære ålegilder, med jævne mellemrum. Arrangementet var ofte udsolgt på forhånd.

Efter lukningen blev der etableret Call center i bygningen, hvor salen blev indrettet med kontorpladser og netværksudstyr.

Omkring årtusindeskiftet blev lokalerne blandt andet anvendt til undervisning i Linedance.

Efter at den nuværende ejer overtog kroen i Klemensker opstod der et hul i et fjernvarmerør, under vejen. Vandet trængte i 2017 ind i bygningen, og beskadigede gulve og vægge.

Retten frifandt forsyningsselskabet for erstatningsansvar, hvilket ejeren klagede over.

Klemens Kro

Under folkemødet dukkede der den 14. juni 2019 et stort banner op på kroens facade hvorpå der stod “SKUDT I SÆNK AF BRK?”

Klemens Kro’s hjemmeside (Screenshot juni 2019)

Skriv en kommentar