Kultippen

På kysten mellem Rønne og Hasle, ligger en række menneskeskabte søer, der er resultatet af kulminer og lergrave, der forlængst er lukket ned, og nu hvor grundvandspumperne forlængst er slukket, er de fyldt med vand og dyreliv.

En af kulminerne lå hvor “Rubinsøen” nu ligger, og affaldet fra kulproduktionen, blev kørt til kysten, hvor det nu ligger som et goldt gråt månelandskab, fyldt med små bakker og dale, hvor regnvandet har samlet sig, og eroderet jorden på sin vej til havet.

Hvis man går langs kysten, kan man finde kulstykker, der er blevet skyllet ud med erosionen.

Tipvogne, ved kultippen.
Kultippen set fra drone.
Tipvognene set oppefra.


Vis større kort

Skriv en kommentar