Mindestenen for Skoleskibet “Københavns” forlis

I 1939 rejstes denne sten af Bornholms Marineforening, for at ære de tre bornholmske sømænd der blev mistet sammen med skoleskibet “København” omkring årsskiftet 1928-1929.

Da skibet forsvandt var de følgende bornholmere ombord:

Hans Ferdinand Andersen – Kaptajn

Knud Lund – Letmatros

Hugo Rønne Andersen – Koksmatros

Den 5 mastede bark “København” var i sin tid verdens største sejlskib.

I 1913 bestilte man skibet, og det skotske værft Ramage & Ferguson Leith var færdige med skroget i 1915. Da var første verdenskrig brudt ud, og byggeriet stoppede. Skroget blev slæbt til Gibraltar, hvor det blev brugt som kulmagasin, under navnet “Black Dragon”.

Da første verdenskrig var slut blev tegningerne fundet frem igen, og byggeriet startede forfra med et nyt skrog. Det færdige fartøj blev søsat 24. marts 1921.

København var ejet, og drevet af “Det Østasiatiske Kompani”

22. december 1928 hørte man sidste gang fra skoleskibet. Den sidste besked var “Alt vel ombord”

Skriv en kommentar