De Bornholmske Jernbaner – DBJ

Bornholms jernbaner blev skabt af tre separate selskaber, som senere blev sammenlagt, til ét enkelt.

De tre oprindelige selskaber var:

  • Rønne-Nexø Jernbane – RNJ
  • Rønne-Allinge Jernbane – RAJ
  • Alminding-Gudhjem Jernbaneselskab – AGJ

Senere sammenlagt under navnet De Bornholmske Jernbaner – DBJ

I Jernbaneloven af 20. marts 1918, blev det vedtaget at der skulle opføres endnu to strækninger. Nexø-Østermarie via Ibsker og Svaneke, samt Gudhjem-Rø.
Disse to strækninger blev dog aldrig realiseret.

Stationer, stop og trinbrætter:

Neksøbanen:

Rønne H

Rønne Nord

Rønne Østre trinbræt

De Bornholmske Jernbaner – Rønne Ø Station – I 2020 er skinnerne erstattet af en asfalteret cykelsti

Rabekkeværket sidespor

Robbedale trinbræt

Robbedale grusgrav

Kølleregårde trinbræt

Nylars trinbræt

Lobbæk station

Smørenge trinbræt

Tvillingegårde trinbræt

Efter at have været et privat lysthus i et halvt århundrede er trinbrættet i dag i DBJ Museets eje.

DBJ Trinbrædt

Aakirkeby station

Ugleenge station

Langemyre trinbræt og sidespor

Pedersker station

Pilemølle trinbræt

Bodilsker station

Balke trinbræt

Hundsemyre trinbræt

Nexø station

Allingebanen

Rønne H

Rønne Nord

Blykobbe trinbrædt

Blykobbe trinbrædt

Klemensker Station

Klemensker station – Udlånt af Henrik Hartvig Poulsen

Splidsgård trinbræt

Spellingemose sidespor

Helligdommen station (1912-1913)

Rø station (fra 1913)

Humledal trinbræt

Tejn station

Sandkås trinbræt

Allinge station

Korsbjerg

Hammershus station (omdøbt til Sandvig station i 1914)

Gudhjembanen

Aakirkeby station

Skørrebro trinbræt

Vallensgård sidespor

Almindingen station

Christianshøj trinbræt

Åløse station

Østermarie station

Østerlars station

Stavehøl trinbrædt

Gudhjem station

Bornholm Rundt med DBJ - De Bornholmske Jernbaner 1954
Bornholm Rundt med DBJ – De Bornholmske Jernbaner 1954
Bornholm Rundt med DBJ - De Bornholmske Jernbaner 1954
Bornholm Rundt med DBJ – De Bornholmske Jernbaner 1954

DBJ’s Materiel

Tog

Damplokomotiver

Skinnebusser

Vogne

Busser

DBJ stod i en periode også for buskørsel på Bornholm.

I 1931 overtog DBJ vognmandsforretningen “Svaneke Automobil Selskab A/S

1948 Bedford OB – Bil 12

DBJ’s Bil 12, er kommet på museum, og kan ses på Bornholms Tekniske Samling.

Karrosseriet er bygget hos Aage Jensen

Indregistreret som MK 94 276 og J 1732

1950 Chevrolet QX – Bil 1

Indregistreret som J 1727

Karrosseriet blev bygget af Aage Jensen.

1950 Chevrolet QX – Bil 14

Indregistreret som J 2499

Aage Jensen karrosseri.

Bus på busmuseet

1950 Leyland PS 1/1 – Bil 15

Indregistreret som JA 80.023
Højrestyret, med karrosseri fra DAB-Silkeborg.
Bussen blev kaldt for “Hingsten”, og var primært anvendt som DBJ’s reservevogn.

DBJ rutebil 15 ved Sandkås - 1950'erne
DBJ rutebil 15 ved Sandkås – 1950’erne

Nedlæggelsen af De Bornholmske Jernbaner

DBJ’s sidste afgang

Lukning af Bornholms stationer

I forbindelse med togdriftens ophør blev stationerne og trinbrætter solgt. Enkelte blev desværre revet ned, og for de små bygninger ved trinbrætternes vedkommende blev enkelte flyttet, og dermed reddet.

Afbrænding af togvogne

I maj 1969, året efter togdriften blev nedlagt valgte man desværre at afbrænde de resterende togvogne.

De Bornholmske Jernbaner afbrænder de gamle togvogne - Maj 1969
De Bornholmske Jernbaner afbrænder de gamle togvogne – Maj 1969

Bornholms Produkthandel modtog store mængder af materiel med en klausul om at intet måtte videresælges. Lidt blev dog reddet, da bytte med øl øjensynligt ikke var omtalt i klausulen.

Nedlæggelse af banestrækninger

Kort tid efter nedlæggelse af driften, begyndte man at demontere spor og sveller.

Offentligt tilgængelige DBJ steder og emner:

DBJ Museet i Nexø.

Jernbane broer, viadukter og lign.

Alle de opførte jernbane broer og viadukter findes stadig den dag i dag. Dog er det primært cykelturister der ledes over eller under de steder der før husede tog.

Viadukten under Almindingsvej i Rønne.

Leder i dag cyklister og gående under Almindingsvej. En del af disse er elever på vej til Østre skole samt Campus Bornholm.

Viadukten i Aakirkeby

Ligger lidt skjult mellem BAF’s silo og BOFA’s genbrugsstation, og bruges i dag til at lede cyklister under vejen til Almindingen.

Broen der ledte trafikken over De Bornholmske Jernbaners spor nord for Aakirkeby – 2019
Broen over Kobbe å

Broen over Kobbe Å, få meter fra Stavehøl vandfald, er et imponerende bygningværk, der er noget overdimensioneret til den nuværende opgave, hvor trafikken består af cykelturister.

Jernbanebroen over Kobbe Å

Jernbane strækninger

En del af det Bornholmske cykle netværk er baseret på de gamle jernbane strækninger.

En af de smukkeste må være Kleven mellem Klemensker og Rø.

Damplokomotiv fra De Bornholmske Jernbaner passerer Kleven – Udlånt af Henrik Hartvig Poulsen
Damplokomotiv fra De Bornholmske Jernbaner passerer Kleven – Udlånt af Henrik Hartvig Poulsen

Materiel der har overlevet

Desværre var der meget materiel der blev brændt og ophugget, men lidt har dog overlevet til i dag.

Hvis du har yderligere informationer om De Bornholmske Jernbaner, så er du velkommen til at efterlade en kommentar. Uanset om du har arbejdet for dem, eller blot rejst med dem. Alle anekdoter har interesse.