MCL Trader

MCL Trader er et 95 meter langt Russisk fragtskib, der stødte på en sandbanke ved Bornholms vestkyst, lidt nord for Rønne. Ifølge Rønne politi var kaptajnens alkohol promille 2,38 da grundstødningen skete.Kaptajnen blev 20. maj 2008 varetægtsfængslet i en uge. MCL Trader blev besigtiget af dykkere i Rønne havn, der konstaterede at skaderne var begrænsede … Læs mere