Bornholmske skoler og uddannelses institutioner

Skolefællesskabet Campus Bornholm

Eksisterende skoler:

Allinge:

Kongeskærskolen

-Teknisk Skole-

Hasle:

Svartingedal skole

Rønne:

Aavangsskolen

Bornholms- Sundheds og Sygeplejeskole (1959- )

Campus Bornholm (2010- )

FGU Bornholm
Minervavej 2, 3700 Rønne

Søndermarksskolen

Aakirkeby:

Hans Rømer Skolen (Tidligere Aaker Centralskole) (1951- )

Nexø:

Paradisbakkeskolen

Lukkede skoler:

Den Grundtvigske Friskole i Bodilsker – 2018

Allinge:

Allinge Tekniske Skole (1895-197?)

Bodilsker:

Bodilsker Centralskole (1959-2011)
Pederskervejen 11

Bodilsker Nordre Forskole (1908-1959)
Overtog ejendommen fra Den Grundtvigske Friskole

Bodilsker Nordre Skole (1862-1970)
Plantagevej 1

Bodilsker Søndre Forskole (1912-1970)
Stensebyvejen 17

Bodilsker Søndre Skole (1862-1959)
Stensebyvejen 16

Den Grundtvigske Friskole i Bodilsker (1889-1908)
Fortsatte som Bodilsker Nordre Forskole.
Hønselundsvejen 1

Gudhjem:

-Teknisk Skole-

Hasle:

-Teknisk Skole-

Nexø:

-Teknisk Skole-

Rønne

Bornholms Amtsgymnasium

Bornholms Erhvervsskole
Opstået i 1976 ved fusionen af Bornholms Tekniske skole og
Minervavej 1-2, 3700 Rønne

Bornholms Amts Gymnasium

Bornholms Gymnasium

Bornholms Handelsacademi
Oprettet af Løjtnant Carl W. Møller i 1897.
Fagene ved åbning bestod af “Dansk”, “Skrivning”, “Regning”, “Bogføring”, “Handelskorrespondence” og “Handelsvidenskab”.
Efter Carl Møller’s død i 1903 overtog Rønne Handelsforening skolen under navnet “Rønne Handelsskole”.

Rønne Handelsskole
Efter Carl W. Møllers død i 1903, overtog Rønne Handelsforening “Bornholms Handelsacademi”, og videreførte den under nyt navn.

BornPro – Bornholms Produktionsskole

Rønne Statsskole

Bornholms Tekniske Skole
Blev i 1967 den eneste tekniske skole på Bornholm.
Lukkede efter en fusion med handelsskolen i 1976.
Sct. Mortensgade, 3700 Rønne

Sprogskolen

Tegneskole oprettet af Henning Petersen i 1825

VUC Bornholm
Krystalgade 9-11, 3700 Rønne

Vestermarie:

Kirkeskolen (1902-1964)

Nordre skole (senere “Kirkeskolen” 1836-1902)

Smørenge Skole (1916-1964)

Sose Skole (1880-1949)

Søndre Skole (Smørenge 1836-1916)

Vestermarie skole (1786-?)

Vestermarie Centralskole (senere blot Vestermarie Skole 1964-2015)

Østermarie:

Dalslunde Forskole (1880-1908)

Østermarie Centralskole (1955-

Østermarie Kirkeskole (1825-1908)
Bornholms første sogneskole.

Østermarie Kirkeskole (1908-1966)

Østermarie Nordre Skole (1850-1955)

Østermarie Østre Skole (1857-1955)

Åløse Forskole (1880-1908)

Aakirkeby:

AMU-centeret

Grødeby Skole (senere Grødby Skole) (1891-????)

Nonneskolen
Jernbanegade 33, 3700 Rønne

Produktionsskolen

Teknisk Skole i Aakirkeby

Aaker Kirkeskole (1910-????)
Ravnsgade

Aaker Nordre Skole (1877-????)
Almindingsvej

Aaker Søndre Skole (1849-????)
Limensgade

Aaker Østre Skole (1849-????)
Hegnedevejen

Aakirkeby Realskole

2 kommentarer til “Bornholmske skoler og uddannelses institutioner”

Skriv en kommentar