Bornholms Hospital

Bornholms eneste tilbageværende sygehus ligger i Rønne, og drives af Region Hovedstaden, organisatorisk hører den til under Rigshospitalet i København.

Hospitalet er et “Basishospital”, men afstanden til Rigshospitalet gør at man har fået lov til at beholde en Akutmodtagelse.

Afdelinger

Akutmodtagelse

Lidt øst for hospitalets hovedindgang ligger Akutmodtagelsen.
Ved siden af finder man garageanlægget for modtagelse af ambulancer, samt Helikopter landingspladsen.

Akutmodtagelsen Bornholms Hospital - 2020
Bornholms Hospital – 2020
Akutbil – 2020

Fødselsafsnit

Bornholms Hospital har eget fødselsafsnit.

Operationsstuer samt opvågningsafsnit

Sygehuset har et par operationsstuer, med tilhørende opvågningsstuer.

Patientrejser

Hele afdelingen for patientrejser i Region Hovedstaden blev samlet på Bornholm i 2017

Udstyr

Hospitalet råder over Ultralyd-, Røngten, CT, samt MR-Scannere.

Helipad

Pga. den geografiske placering, midt ude i Østersøen, har Bornholms Hospital fået sin egen helikopterlandingsplads, hvorfra flyvevåbnets helikoptere med jævne mellemrum lander for at flyve akutte patienter til behandling på Rigshospitalet i København.

Demensmaleri

For at forhindre demente i at forlade sygeafsnittet fik man udført et maleri på væggene der camouflerede udgangen.

Bornholms Hospital. Plejeafdelingens vægmaleri.

Grønne tiltag

Store dele af sygehusets facade blev dækket af grønne solceller i efteråret 2017. Planen var at de skulle kunne dække 10% af hospitalets elforbrug.

Under ombygningen blev der uddelt ørepropper til patienterne for at mindske generne under ombygningen mest muligt.

Bornholms Hospital - 2020
Solceller på Bornholms Hospital – 2020

Grønt regnskab

I 2015 udgav sygehuset et grønt regnskab.
Her fremgik det at solcellerne i 2015 (før ombygningen), dækkede 3% af forbruget på 3.394.000 kWh.

Hospitalets parkeringspladser overvåges af Park-Zone

Historie

Bornholms Amtssygehus, som det i sin tid hed, blev bygget i 1891-1892, og er senere blevet udbygget i flere omgange.
Inden byggeriet lå sygehuset i Sct. Mortensgade, i ejendommen der nu huser Bornholms Museum.

Covid-19 – Corona

Da Bornholm blev ramt af Corona Pandemien, skød en række telte op udenfor sygehuset. Disse var til at teste ikke akutte patienter.

Samtidigt blev alle pårørende forment adgang til hospitalet, hvilket betød at man aflyste besøgstider, og afviste pårørende ved døren, der hjalp skadede borgere til akut afdelingen.

Corona test telte - Bornholms Hospital - 2020
Corona test telte – Bornholms Hospital – 2020
Bornholms Hospital – Indgang

Hjemmeside

2 kommentarer til “Bornholms Hospital”

  1. Pingback: Rønne - BRNHLM

Skriv en kommentar