Bornholms Hospital

Bornholms eneste tilbageværende sygehus ligger i Rønne, og drives af Region Hovedstaden, organisatorisk hører den til under Rigshospitalet i København. Hospitalet er et “Basishospital”, men afstanden til Rigshospitalet gør at man har fået lov til at beholde en Akutmodtagelse. Afdelinger Akutmodtagelse Lidt øst for hospitalets hovedindgang ligger Akutmodtagelsen.Ved siden af finder man garageanlægget for modtagelse … Læs mere