Bornholms Gymnasium

Bornholms almene gymnasium blev grundlagt i 1512, og fungerede som selvstændigt gymnasium indtil fusionen med VUC Bornholm og Bornholms Erhvervsskole i 2011.

Gymnasiet var meget stolte af deres 500 år historie, hvilket også afspejlede sig i traditioner og arrangementer afholdt på skolen.

Bornholms Gymnasiums historie:

Rønne Latinskole

I 1512 grundlages skolen som “Rønne Latinskole”.

Rønne Middelskole

I 1806 mistede de retten til at dimittere studenter til universitetet, og skiftede i den forbindelse navn til “Rønne Middelskole”.

Rønne lærde Skole

Allerede 12 år senere genvandt man retten til at dimittere studenter, og skiftede derfor i 1818 atter navn. Denne gang blev navnet “Rønne lærde Skole”.

Rønne højere Realskole

I 1880 erstattede “Rønne højere Realskole” da den lærde skole blev nedlagt.

I 1892 blev de igen en lærd skole.

Rønne Statsskole

I 1903 ændres navnet til “Rønne Statsskole”.

Rønne Statskoles logo
Tidligere elever på Bornholms Gymnasium

Bornholms Amtsgymnasium

I 1986 overgik skolen til Bornholms Amt, og skiftede dermed navn til “Bornholms Amtsgymnasium”.

Festsalen på Bornholms Gymnasium

Bornholms Gymnasium

I 2003 skiftede skolen navn til “Bornholms Gymnasium”, da der efter kommunesammenlægningen ikke længere var et amt på Bornholm.

Pigesalen på Bornholms Gymnasium
Boldbanen på Bornholms Gymnasium

Campus Bornholm

I 2011 fusionerede Bornholms Gymnasium med VUC Bornholm og Bornholms Erhvervsskole. Den nye institution ville samle alle bornholmske ungdomsuddannelser på Minervavej i Rønne.
Læs mere om Campus Bornholm her!

Gymnasiets bygninger

Før fusionen bestod af en række matrikler i det centrale Rønne.
Hovedbygningen var stor, men alligevel ikke stor nok til at kunne huse de mange unge der ønskede at tage en boglig uddannelse.

Søborgstræde

Gymnasiets hovedbygning, tegnet af den bornholmske arkitekt Mathias Bidstrup i 1888.

Facaden blev mod Storegade blev dog lagt i ruiner under de sovjetiske bombardamenter af Rønne og Nexø i 1945.
Efterfølgende blev Mathias klassiske facade erstattet af en noget mere moderne løsning, der skabte en del debat.

Søborgstræde 2, 3700 Rønne

Skolestræde

Ejendommen på hjørnet af Skolestræde var pedelens tjenestebolig.

I forbindelse med at pedellen gik på pension, valgte man engang i 1990’erne at inddrage tjenesteboligen, og i stedet indrette den til andre formål. Hans efterfølger blev i stedet ansat under andre vilkår, uden tjenestebolig.

Stuen blev omdannet til konferencelokale, køkkenet blev lavet om til den nye pedels kontor. Værelserne på førstesal blev delt op i mindre kontorer, hvor studievejlederne fik plads.

Skolestræde 2, 3700 Rønne

Grønnegade

Grønnegade 1 blev brugt som ekstra undervisningslokale, primært for de kreative fag.

Grønnegade 3 blev indrettet som billedkunstlokale, med ovne til brænding af keramik.

Grønnegade 1 & 3, 3700 Rønne

Toldbodgade

Toldbodgade 1H, 3 og 5

Munch Petersens Vej

Munch Petersens Vej 7A var en udendørs idrætsbane med græs.

Ud over idræts aktiviteter blev området også brugt til sociale arrangementer.

Munch Petersens Vej 7B var en række bevaringsværdige bygninger, fra 1890, som blev anvendt som opbevaring samt garage for traktor og gartner grej.

Munch Petersens vej 7A og 7B

Provstegade 4

Rektoren på Bornholms Gymnasium havde også en tjenestebolig.

Ejendommen blev opført i 1954, efter tegninger af Thomas Havning.

Denne lå i Provstegade, og mellem den og gymnasiets bygninger lå skolens basket bane.

Kort efter fusionen blev rektor boligen på Provstegade 4 solgt fra.

I juli 2017 satte man gymnasiets resterende bygninger på Søborgstræde 2, Skolestræde 2, Grønnegade 1, Toldbodgade 1H, 3 & 5 samt de bevaringsværdige garager på Much Petersens Vej 7B & 7C i offentligt udbud.

Bornholms Gymnasium til salg hos Rønne Ejendomshandel.
Bornholms Gymnasiums musiklokaler til salg hos Rønne Ejendomshandel.
De bevaringsværdige garager på Munch Petersens vej til salg hos Rønne ejendomshandel.

2 kommentarer til “Bornholms Gymnasium”

Skriv en kommentar