Den gule badeanstalt

Rønne Badeanstalt

Badeanstalten blev opført på stranden, syd for Rønne by, og har både heddet “Den gule badeanstalt”, Rønne Badeanstalt og “Søndre Badehus”. Efterhånden som Rønne Havn blev udbygget, kom badeanstalten til at ligge indenfor havnen, og fundamenterne kan stadig ses den dag i dag, i vandet ud for Sydhavns grillen. Badeanstalten blev nedrevet i 1981. Hvis … Læs mere

Hasle Havn

Havnen i Hasle har gennemgået store ændringer i 2010’erne. Den har ændret karakter fra at være en fiskerihavn til at være et rekreativt område der tiltrækker badende, fritidssejlere og kayak roere. Virksomheder på havnearealet Hasle Havnegrill Grillen på Hasle Havn startede som en pølsevogn. I dag er den en fast del af havnemiljøet, og ligger … Læs mere

Arnager bro

Broen mellem Arnager og dens lille havn er Nordeuropas længste træbro Da den oprindelige bådehavn i Arnager var plaget af gentagne tilsandinger valgte man at finde en anden løsning.Ingeniør Hans Zahrtmann byggede en “ø-havn” på den nuværende placering, på revet ud for byen, samt broen dertil i årene 1883-1884 Renoveret i 2019, med nyt træ … Læs mere

Hammershus

Hammershus er Nordereuropas største borgruin. Hammershus Slotskapel I ærkebiskop Karl Galens testamente fra år 1334 fremgår kapellet som nyopført, og viet til Sankt Margaretha.Kirken var i brug indtil svenskekrigen i 1658, hvorefter den forfaldt, lige som resten af borgen. Kalkmalerier tyder dog på at kirken stadig var i brug i den efterfølgende tid. Den udskårne … Læs mere

Helligpeder

En af de idylliske fiskerlejer på Bornholms vestkyst. De ældste beskrivelser vi har om Helligpeder er fra 1570. I 1870’erne gav staten tilskud til udbygninger af havne, og med dette tilskud byggedes havnen, nogenlunde som den står i dag. I 1860’erne bestod Helligpeder havn blot af en enkelt dækmole der beskyttede fiskernes fartøjer. I 1950 … Læs mere