Jernbanebroen over Kobbe å

Lige over Stavehøl vandfaldet finder du den massive jernbanebro, der var en del af Almindingen-Gudhjembanen, og senere De Bornholmske Jernbaner.

Jernbanebroen over Kobbe å

I dag er det kun gående og cyklister den skal bære, da jernbane skinnerne er erstattet af cykelstier, på store dele af det tidligere jernbanenet.

Jernbanebroen over Kobbe Å

Broen krydser Kobbe å, og vandet er ikke dybere end at man, med mindre der er meget vand i åen, kan vandre under den iklædt gummistøvler.

Skriv en kommentar