Rønne kommunale elektricitetsværk og varmtvandsbadeanstalt

Elværket og badstuen i Rønne blev bygget i årene 1910-1912, efter tegninger af arkitekten Anton Rosen.

Elværket blev nedlagt i 1960’erne, og er i dag fredet.

Elværket har stået tom de sidste mange år. En overgang var den anvendt som til opmagasinering af ting til spejdernes loppemarked.

I juni 2006 sendte BRK lokalerne i høring, for at få forslag til hvad de skulle anvendes til.

Campus Bornholm havde planer om at anvende lokalerne til en fotograf skole

Lille Madsegade 32-34, 3700 Rønne

Hvis du har mere viden om elværket, må du meget gerne skrive en kommentar.

En kommentar til “Rønne kommunale elektricitetsværk og varmtvandsbadeanstalt”

Skriv en kommentar