Den sovjetiske besættelse af Bornholm

Bombardementet

Den 7. maj 1945, mens resten af Danmark stadig er euforiske over deres befrielse fra den tyske besættelse rammes havnene i Rønne og Nexø af russiske bomber.

Denne evakueringsordre uddeltes i Rønne d. 8. maj 1945, efter det russiske bombeangreb på havnene i Rønne og Neksø d. 7. maj
Rønne efter det russiske bombardement – 9. maj 1945

Landgang

Den 8. maj 1945 ankommer 100 sovjetiske soldater ankommer til Rønne havn, ombord på 5 torpedobåde.

På et tidspunkt var de Sovjetiske styrker oppe på 7.700 mand.

Grave

I Allinge ligger en særlig kirkegård, for de sovjetiske soldater, der døde under deres ophold på øen. Den sovjetiske kirkegård (der også kaldes den russiske kirkegård) ligger på ikke indviet jord, efter sovjetstyrkernes eget ønske.

I 1970’erne fik man efter dansk ønske en liste med de 30 navne, man kan se på kirkegården i dag. Interessant nok er der kun 29 grave, hvilket kunne tyde på at den ene blev fragtet hjem, eller mistede livet til søs, og ikke kunne bjerges.

Sovjet russerne forlader Bornholm

Først 11 måneder efter resten af Danmarks befrielse, den 5. april 1946, kan Bornholm kalde sig fri. De sovjetiske tropper forlader Bornholm ombord på deres flådes skibe.

General Jalcushoff’s skib forlader Rønne Havn – 5. april 1946

5 kommentarer til “Den sovjetiske besættelse af Bornholm”

Skriv en kommentar